Facturering en verzekering

De rekening voor behandeling bij TopDent ontvangt u via Fa-med. Famed is een factoringbedrijf dat voor ons de nota's verstuurt en int. Het gedeelte van de rekening dat gedekt wordt door uw verzekering zal Famed direct bij uw verzekeraar claimen. Alleen voor het resterende bedrag, voor handelingen die buiten uw pakket vallen of wanneer uw limiet bereikt is, ontvangt u een rekening. Deze zogenaamde "restnota" moet u dan zelf betalen en kunt u ook niet meer bij uw zorgverzekeraar indienen.

 

Heeft u ooit, om welke reden dan ook, een rekening niet betaald en is deze bij de deurwaarder terecht gekomen, dan neemt Fa-med geen nieuwe nota's op uw naam meer aan en kunt u niet door ons behandeld worden. Pas na een schriftelijk verzoek van uw kant aan Fa-med kan dit weer worden teruggedraaid, ook al heeft u de openstaande rekening inmiddels voldaan.

 

Wij declareren volgens standaard UPT (=Uniforme Particuliere Tarieven). Dit zijn wettelijke door de overheid vastgestelde tarieven.

Voor alle vragen over uw factuur en/of betalingen dient u zich rechtstreeks tot Fa-med te wenden. 

Voor algemene vragen aan Fa-med kunt u bellen met nummer:
0900- 0885.

Voor het opvragen van een nieuw origineel van uw nota:
0900- 0882.

 

Houdt u er rekening mee dat het bij Fa-med vaak druk is en dat u soms even moet wachten voor zij u te woord kunnen staan!

Page_divider