Extreme Angst

Veel mensen hebben, voordat ze naar de tandarts gaan al slapeloze nachten, verminderde eetlust en de neiging om allerlei smoezen te verzinnen om de gewraakte afspraak niet door te laten gaan. Sterker nog 10% van de Nederlanders gaat nooit naar de tandarts en nog eens 20% slechts met lood in de schoenen. Dus als u zich hierin herkent: u bent beslist niet de enige!

Bij TopDent hebben wij jarenlange ervaring in de omgang met en behandeling van mensen met angst voor de tandarts. Deze ervaring is opgedaan in een praktijk voor bijzondere tandheelkunde en in de algemene praktijk. Wij erkennen de angst en hebben er begrip voor. Door op een rustige manier met de patiënt om te gaan, veel uitleg te geven en ruim de tijd voor de behandeling te nemen hebben wij al veel gewonnen. Angst voor de verdovingsinjectie wordt grotendeel weggenomen door het van te voren aanbrengen van een verdovingszalfje, zodat de prik minder gevoeld wordt. In de meeste gevallen schept deze benadering al zoveel vertrouwen dat men al snel zijn angst kwijt is, het vertrouwen groeit en de gang naar de tandarts weer normaal wordt.

Lukt het op deze manier toch niet dan bieden wij de mogelijkheid om tijdens de behandeling lachgas toe te dienen. De patiënt krijgt het lachgas toegediend door middel van een neuskapje waardoor hij gewoon in en uit ademt. Lachgas is geen narcose. Men blijft volledig bij bewustzijn, kan alles nog zien en horen, maar "de scherpe randjes" zijn eraf. Hierdoor kan men zich goed ontspannen en de behandeling beter ondergaan. Lachgas wordt door bijna iedereen als prettig ervaren. Voorafgaand aan behandeling met lachgas wordt er altijd eerst een proefzitting gedaan.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden helaas de kosten voor toediening van lachgas niet. Wel is het soms mogelijk dit bij de zorgverzekering aan te vragen. Wij kunnen dan een zogenaamde lachgasverklaring maken, waarna de zorgverzekering bepaalt of hij deze aanvraag wel of niet honoreert.


In het nu volgende filmpje krijgt u uitleg over de de wijze waarop
in onze praktijk met lachgas wordt gewerkt.
Page_divider