Patientenrechten

Mocht het ondanks ons streven naar volledige klanttevredenheid toch voorkomen dat je een klacht hebt, vraag ons dan om een verhelderend gesprek. De tandarts kan nog eens een toelichting geven op de behandelwijze.

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). TopDent is aangesloten bij de ANT, wat betekent dat je gebruik kunt maken van hun klachtenregeling. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Patiëntenrechten op www.ant-online.nl/patienten/patientenrechten.
Page_divider